Select Page

ภาพรวมองค์กร

วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์สังคมแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ภารกิจ

1.สร้างสรรค์ความสงบสุขทางจิตใจ ให้ผู้คนด้วยการวางแผนการเงินและบรรลุเป้าหมายแต่ละช่วงชีวิต

2.สร้างสรรค์นักวางแผนการเงิน CFP ที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่ปรึกษาการเงินและประกันภัย FchFP ที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพ ซึ่งมีจรรยาบรรณและศีลธรรม

3. สร้างสรรค์เทคโนโลยีที่สนับสนุนวางแผนการเงินและถ่ายทอดให้ผู้คนเข้าถึงสินค้าทางการเงินที่เหมาะสมกับเป้าหมายการเงิน

ทำไมถึงเลือกเรา?

การทำงานแบบมืออาชีพ

ประสบการณ์กว่า 15 ปีในธุรกิจ

ลูกค้ากว่า 3,000 คน

ที่ได้รับประโยชน์จากเรา

เครือข่ายผู้ให้บริการสินค้าทางการเงินและประกันภัย

เราเลือกสรรเครือข่ายผู้ให้บริการสินค้าทางการเงินและการประกันภัย ที่เราเชื่อมั่นว่าสามารถทำได้ ตามคำมั่นสัญญามีการเงินที่แข็งแกร่ง

งบประมาณที่เหมาะสม

    การวิเคราะห์และให้คำปรึกษา ถึงแนวทางที่เหมาะสมกับงบประมาณ

ทำไมถึงเลือกเรา?

Share This