คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลว แต่ล้มเหลวในการวางแผน คุณวางแผนการเงินอย่างไร?

The premier destination for modern art in Northern Sweden. Open from 10 AM to 6 PM every day during the summer months.

Works and Days

August 1 — December 1

Theatre of Operations

October 1 — December 1

The Life I Deserve

August 1 — December 1

From Signac to Matisse

October 1 — December 1

“Cyborgs, as the philosopher Donna Haraway established, are not reverent. They do not remember the cosmos.”

With seven floors of striking architecture, UMoMA shows exhibitions of international contemporary art, sometimes along with art historical retrospectives. Existential, political and philosophical issues are intrinsic to our programme. As visitor you are invited to guided tours artist talks, lectures, film screenings and other events with free admission

The exhibitions are produced by UMoMA in collaboration with artists and museums around the world and they often attract international attention. UMoMA has received a Special Commendation from the European Museum of the Year, and was among the top candidates for the Swedish Museum of the Year Award as well as for the Council of Europe Museum Prize.

Become a Member and Get Exclusive Offers!

Members get access to exclusive exhibits and sales. Our memberships cost $99.99 and are billed annually.

โปรแกรมการวางแผนการเงิน ฟรี

เราสร้างมาเพื่อให้ผู้คนตะหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน เกษียณรอดไม่รอด ทำอย่างไร

9 ปัจจัยวางแผนเกษียณอย่างเกษม

ทุกคนสามารถเกษียณอย่างเกษมได้ด้วยการลงมือทำตั้งแต่วันนี้

ปิรามิดทางการเงิน

พื้นฐานการวางแผนการเงิน สู่ความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

การบริหารหนี้

การไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ

การสร้างความมั่งคั่ง

ออมวันนี้เพื่อตัวท่านเองในวันหน้า

การปกป้องความมั่งคั่ง

การบริหารความเสี่ยง และการวางแผนเกษียณเป็นสิ่งที่ต้องเตรียม

การเพิ่มพูนความมั่งคั่ง

การจัดทัพลงทุนที่เหมาะสมกับความสามารถในรับความเสี่ยง และความสำคัญของเป้าหมาย เป็นหัวใจที่สำคัญ

การส่งทอดความมั่งคั่ง

การส่งมอบความมั่งคั่งให้คนที่เรารักและห่วงใยอย่างแท้จริงด้วยการทำพินัยกรรมไม่ใช้เรื่องยาก 

ประกันกลุ่ม เอไอเอ ดีอย่างไรheadline

สร้างสวัสดิการให้พนักงานมีการคุ้มครองการเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากประกันสังคม เพิ่มการคุ้มครองผู้ป่วยนอกใช้สิทธิได้สะดวก 

รายละเอียดเพิ่มเติม