สวัสดิปีใหม่ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกาย สบายใจ มั่งมีศรีสุข มีโอกาสสร้างบุญบารมี สิ่งที่ดีที่หวังไว้ขอให้สำเร็จทุกประการ..จากทีมงาน Thailandwealth Project

Text Size
Group Insurance - AIA ประกันกลุ่ม โดย เอไอเอ
Group Insurance by AIA ประกันกลุ่ม โดย บริษัทเอไอเอจำกัด
Group Insurance by AIA ประกันกลุ่ม โดย เอไอเอ

สวัสดิการประกันภัยกลุ่มเอไอเอ

ดูแลสวัสดิการพนักงานคนสำคัญด้วยสวัสดิการประกันภัยกลุ่ม เพื่อธุรกิจก้าวต่อไปอบย่างราบรื่นดูแลโดยบริษัท เอไอเอ จำกัด เพิ่มหลักประกันที่มั่นคง ลดภาระค่ารักษาพยาบาล ควมคุมค่าใช้จ่ายแน่นอน และได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

สวัสดิการประกันกลุ่มเอไอเอ

หลักการประกันชีวิต

สื่อการสอนหลักการประกันชีวิต

สื่อการสอนหลักการประกันชีวิต

สื่อการสอนประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์

 

 

ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์

พรบ2535

สื่อการสอน พ.ร.บ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ. ฉบับที่2 พ.ศ.2551

พ.ร.บ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ. ฉบับที่2 พ.ศ.2551

ประกันกลุ่มเอไอเอดีอย่างไร

สวัสดิการประกันภัยกลุ่ม สามารถสร้างความคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ สุขภาพ และกองทุนสะสมทรัพย์ภาคสมัครใจดูแลโดยบริษัท เอไอเอ จำกัดด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี ดูแลองค์กรกว่า 120,000 บริษัท ทั่วเอเชีย เรายินดีให้คำปรึกษา

ประกันกลุ่มเอไอเอดีอย่างไร

สื่อการสอนจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิต

จรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิต

 

สื่อการสอนการสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต

การสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต

ประกันกลุ่มเอไอเอดีอย่างไร

สำหรับพนักงาน 5-19 คนสวัสดิการประกันภัยกลุ่ม สามารถสร้างความคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และสุขภาพดูแลโดยบริษัท เอไอเอ จำกัดเริ่มต้นเพียงวันละ 7 บาท ต่อคน

ประกันกลุ่มสำหรับพนักงาน 5 คนขึ้นไป

ประกันกลุ่ม สวัสดิการตามความต้องการขององค์กร

สำหรับพนักงาน 50 คนขึ้นไปสวัสดิการประกันภัยกลุ่ม สามารถสร้างความคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และสุขภาพตามความต้องการขององค์กร ดูแลโดยบริษัท เอไอเอ จำกัดโดยข้อมูล อายุ เพศ ตำแหน่ง ประวัติการเคลมสินไหมที่ผ่านมา

ประกันกลุ่มสวัสดิการจัดตามความต้องการ

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ทำทั้งองค์กร ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

สำหรับพนักงาน 5 คนขึ้นไปสวัสดิการประกันภัยกลุ่ม สามารถสร้างความคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และค่ารักษาเนื่องจากอุบัติเหตุ ดูแลโดยบริษัท เอไอเอ จำกัดแม้เสียชีวิตขณะมึนเมาเมาสุรา ก็ยังได้การคุ้มครอง

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ทำทั้งองค์กร

ประกันกลุ่ม สำหรับพนักงาน 20 คนขึ้นไป

สำหรับพนักงาน 20 คนขึ้นไปสวัสดิการประกันภัยกลุ่ม สามารถสร้างความคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และสุขภาพดูแลโดยบริษัท เอไอเอ จำกัดเริ่มต้นเพียงวันละ 8 บาท ต่อคน

ประกันกลุ่มสำหรับพนักงาน 20 คนขึ้นไป

ประกันกลุ่ม สำหรับพนักงาน 20 คนขึ้นไป

สำหรับธุรกิจโรงแรมสวัสดิการประกันภัยกลุ่ม สามารถสร้างความคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพและสุขภาพ ดูแลโดยบริษัท เอไอเอ จำกัดเริ่มต้นเพียงวันละ 7 บาท ต่อคน มีสวัสดิการพิเศษ

ประกันกลุ่มสำหรับธุรกิจโรงแรม

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ทำบางตำแหน่ง ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

สำหรับพนักงาน 5 คนขึ้นไปสวัสดิการประกันภัยกลุ่ม สามารถสร้างความคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และค่ารักษาเนื่องจากอุบัติเหตุ ดูแลโดยบริษัท เอไอเอ จำกัดเลือกทำตามความเสี่ยงของแต่ละตำแหน่งได้

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ทำบางตำแหน่ง

ประกันกลุ่ม สำหรับพนักงาน 20 คนขึ้นไป

สำหรับพนักงาน 50 คนขึ้นไปสวัสดิการประกันภัยกลุ่ม สามารถสร้างความคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ และทุพพลภาพ ดูแลโดยบริษัท เอไอเอ จำกัดเริ่มต้นเพียงวันละ 1.5 บาท ต่อคน

ประกันกลุ่มสำหรับพนักงาน 50 คนขึ้นไป

ประกันกลุ่ม สะสมทรัพย์เพื่อการเกษียณอายุภาคสมัครใจ 50 คนขึ้นไป

สวัสดิการภาคสมัครใจสวัสดิการประกันภัยกลุ่ม เกษียณอายุมีเงินเก็บ เจ็บป่วยมีเงินชดเชยในการรักษาตัวในโรงพยาบาล เสียชีวิตมีเงินให้ เงินออมนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ ดูแลโดยบริษัท เอไอเอ จำกัดเริ่มต้นเพียงวันละ 9 บาท ต่อคน

สะสมทรัพย์เพื่อการเกษียณอายุภาคสมัครใจ

ประกันอุบัตเหตุ นักเรียน

สำหรับนักเรียนสวัสดิการประกันภัยกลุ่ม สามารถสร้างความคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ดูแลโดยบริษัท เอไอเอ จำกัดเริ่มต้นเพียงวันละ 0.25 บาท ต่อคน เลือกได้ว่าจะมี/ไม่มีบัตรสิทธิพิเศษ

ประกันอุบัติเหตุ นักเรียน

ประกันกลุ่ม

ประกันกลุ่ม ดูแลโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด

img { /* IE */ filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); /* Chrome, Safari */ -webkit-filter: grayscale(1); /* Firefox */ filter: grayscale(1); }