ประกันสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ มีศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเครือข่ายทั่วโลก ไม่ตรวจสอบประวัติการรักษา (แม้สภาพที่เป็นมาก่อน) หากต้องเคลื่อนย้าย

ชดเชยการสูญเสียค่าเล่าเรียน สื่อสารกับทีมงานด้วยภาษาไทย คุ้มครองค่าเคลื่อนย้าย

ประกันสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ มีศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเครือข่ายทั่วโลก / เพิ่มประเทศที่คุ้มครองในการเดินทางที่มากกว่า / ติดต่อสื่อสารกับทีมงานด้วยภาษาไทย / ชดเชยการสูญเสียค่าเล่าเรียน / ไม่ตรวจสอบประวัตการรักษา (แม้สภาพที่เป็นมาก่อน) หากต้องเคลื่อนย้าย

AIG ช่วยคุณได้อย่างไร

 • ลดภาระค่าใช้จ่ายและไม่ซ้ำซ้อนกับประกันสุขภาพท้องถิ่นของโรงเรียนที่มีอยู่แล้ว
 • คุ้มครองกว้างกว่าครอบคลุมทั่วโลก
 • รองรับค่ารักษาทั้งอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเล่าเรียน หรือญาติเดินทางไปเยี่ยมหากป่วย
 • ซื้อได้ตลอดแม้จะเดินทางไปอยู่ต่างประเทศแล้ว

6 เหตุผลที่ควรเลือก AIG ให้ดูแลคุณ

 • พิเศษ! ไม่ตรวจสอบประวัติการรักษา (แม้สภาพที่เป็นมาก่อน) หากต้องเคลื่อนย้ายเพื่อทำการรักษาฉุกเฉิน หรือกลับสู่ประเทศไทย
 • ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเครือข่ายทั่วโลกของ AIG พร้อมดูแลคุณ 24 ชั่วโมง
 • ติดต่อสื่อสารกับทีมงานช่วยเหลือ แพทย์ และพยาบาลด้วยภาษาไทย และอีกกว่า 41 ภาษา
 • เพิ่ม! ประเทศที่คุ้มครองในการเดินทางที่มากกว่า (ประเทศที่ไม่คุ้มครอง น้อยเพียง 5 ประเทศเท่านั้น)
 • ดูแลคุณและครอบคลุมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (สูงที่สุดถึง 5,000,000 บาท)
 • ซื้อง่ายได้กรมธรรม์รวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง

Overseas Student ไม่ซ้ำซ้อนกับประกันอื่นอย่างไร

ประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันชีวิต ออกแบบมาให้เหมาะกับค่ารักษาในประเทศไทย แต่ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงกว่าประเทศไทยมาก ดังนั้น Oversea Student เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะความคุ้มครองออกแบบมาเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่สูงแบบเหมาๆ และยังคุ้มครองที่หลากหลายกว่าเพื่อความเสี่ยงขณะอยู่ต่างแดน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน หรือทรัพย์สินสูญหาย

ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกของ AIG Travel ตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเชีย

ความคุ้มครองดี

 • แบบแพ็ตเกจ เข้าใจง่าย สะดวก
 • ความคุ้มครองพิเศษ ตามไลฟ์สไตล์ลูกค้า ทั้งนักเรียนไปเรียนภาษาระยะสั้น หรือเรียนปริญญาระยะยาวแม้กระทั้งพนักงานบริษัทได้ทุนไปศึกษาต่อ
 • ทุนประกันสูงถึง 5 ล้าน
 • คุ้มครองกว้างตั้งแต่ 15 ถึง 45 ปี
 • ใส่ใจยิ่งกว่า ด้วยศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินกว่า 40 ภาษา และบริการเราด้วยภาษาไทย

เคลมเยี่ยม

 • เครือข่ายศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินที่สามารถทำงานร่วมกับโรงพยาบาลทั่วโลก
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในทั่วโลก

ราคาคุ้มค่า

 • มีแผนประกันรูปแบบแพ็คเกจที่ราคาเริ่มต้นวันละ 40 บาท

ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน ทั่วทุกมุมโลก ในเบอร์เดียว +662-649-1346

ความคุ้มครอง ประกันการศึกษาต่อต่างประเทศ

หัวข้อสำคัญประกันการเดินทางนักเรียนที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศประกันสุขภาพในต่างประเทศประกันชีวิต
คุ้มครองชีวิต/x/
คุ้มครองสุขภาพ//x
คุ้มครองค่าเล่าเรียน/xx
คุ้มครองค่าเคลื่อนย้าย/xx
คุ้มครองทั่วโลก/ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขx

ตารางความคุ้มครอง ประกันการศึกษาต่อต่างประเทศ

ความคุ้มครองจำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)
Platinum PlanPremier PlanBasic Plan
1.ผลประโยชน์ชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย5,000,0002,000,0001,500,000
2.ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน300,000250,000150,000
3.ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย300,000250,000150,000
4.ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ3,000,0002,000,0001,500,000
5.ผลประโยชน์ชดเชยการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา และผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา5,000,0004,000,0003,000,000
6.ผลประโยชน์ชดเชยการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช้บริการของบริษัทขนส่ง80,00040,00020,000
-ความรับผิดส่วนแรกของการเรียกร้องค่าสินไหมแต่ละครั้ง500500500
-จ่ายสูงสุดต่อชิ้น/คู่/ชุด8,0004,0002,000
7.ผลประโยชน์ชดเชยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในต่างประเทศ5,000,0004,000,0002,000,000
8.ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ่้นเชิง อันเนื่องมาจากการถูกทำร้ายร่างกายจากอาชญากรรม1,500,0001,000,000750,000
ตารางเบี้ยประกันภัย (รวมภาษี0% และอากรแสตมป์ 0.4%)Platinum PlanPremier PlanBasic Plan
– ไม่เกิน 6 เดือน19,6919,8727,155
– ไม่เกิน 12 เดือน39,38019,74214,310

หมายเหตุ :

 • ประเทศที่ไม่คุ้มครอง ประเทศคิวบา อิหร่าน ซีเรียน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ภูมิภาคไครเมีย
 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 15-45 ปี

ข้อยกเว้นทั่วไป ของ ประกันสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุที่เกิดขึ้นในเวลาดังต่อไปนี้

 1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 2. สงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฎิวัติ
 3. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยลงมือทำงานต่อไปนี้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องยนต์ ช่างไม้ ช่างตกแต่งหรือช่างก่อสร้าง ทั้งนี้ไม่รวมถึงการบริหาร งานควบคุมดูแล งานขาย หรืองานประเภทการจัดการ หรืองานประกอบอาหาร

ข้อมูลเพิ่มเติม :