รู้จักเรา

เราช่วยให้ผู้คนบรรลุเป้าหมายทางการเงินด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับแผนการเงิน

Mission

คัดสรรผลิตภัณฑ์ทางการเงิน กองทุนรวม ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า 

Our Goals

เราช่วยให้ลูกค้ามีความสุข สงบทางจิตใจ ด้วยการวางแผนการเงินและมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม

ThailandWealth

เป็นส่วนหนึ่งของการบริการการวางแผนการเงินที่ครบวงจรของ Assurewealth Co,.Ltd. 

พบกับทีมงานเรา

วรเดช ปัญจรงคะ, CFP®
Leader Team

มือถือ 06-519-4636

เอกภาพ หิรัญจันทรสุข
...TEAM

มือถือ 090-973-1355

กานต์พิชชา แซ่อึ้ง
...TEAM

มือถือ 099-164-4747

ศิริธาร ระวังภัย, FchFP
.... TEAM

มือถือ 080-438-9115

นิตยา ปลื้มใจ
... Team

มือถือ 089-131-8938

ศิวพล ธีรธรรมากร, FchFP
... Team

มือถือ 089-131-8938

ภานุวัฒน์ พรหมเกลี้ยง
... Team

มือถือ 085-839-7969

เสาวณีย์ สันติเวชสกุล
... Team

มือถือ098-825-1878