ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพเป็นช่องทางในการปกป้องการเสียหายทางการเงินจากค่ารักษาพยาบาลที่สูง

ประกันสุขภาพ

เอไอเอ เฮลธ์พลัส

อ่านเพิ่มเติม

ประกันสุขภาพ

เอไอเอ เฮลธ์ เชฟเวอร์

อ่านเพิ่มเติม

ประกันสุขภาพ

เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้

อ่านเพิ่มเติม
พิเศษสำหรับสมาชิกที่มีประกันสุขภาพกลุ่มกับเอไอเอ

ประกันสุขภาพ

เอไอเอ เฮลธ์ พลัส

หากมีประกันสุขภาพกลุ่มกับเอไอเอ สามารถเลือกซื้อแผนประกันนี้เป็นเกราะเสริมใยเหล็กมีวงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลอันแสนแพง โดยมีค่า Deduct ที่ 20,000 บาท เป็นการใช้ร่วมกับประกันกลุ่มเอไอเอ หรือประกันสุขภาพเดิมที่มี

อ่านเพิ่มเติม
เหมา เบิ้ล คุ้ม

ประกันสุขภาพ

เอไอเอ เฮลธ์ เซฟเวอร์

คุ้มกว่าที่เคยเจอ เซฟเวอร์ทั่วไทย ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 15วัน-75 ปี คุ้มครองถึง 99 เหมาจ่ายสูงสุด 500,000 บาท เพศชายอายุ 35 ปีเบี้ยเริ่มต้นเพียง 7,500 บาท เพศหญิง 9,200 บาท เบิ้ลความคุ้มครองโรคร้ายแรง กรณีเป็น 6 โรคร้ายแรง ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า และต่อเนื่องรวมเป็น 4 ปีกรมธรรม์

อ่านเพิ่ม
เหมา เบิ้ล คุ้ม

ประกันสุขภาพ

เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้

แบบประกันที่จะคอยเป็นเกราะคุ้มครองในวันที่คุณทุกข์กาย แต่คุณ…จะไม่มีทางทุกข์ใจ คุ้มครองสูงสุด 25 ล้านบาทต่อปี มีค่ารักษาพยาบาลผู้นอก (เฉพาะแผน 25 ล้านบาท) อายุรับประกันตั้งแต่ 6-75 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี  แผน 1 ล้านบาท เพศชายอายุ 35 ปี เบี้ยประกันเริ่มต้น 15,100 บาท เพศหญิง 18,400 บาทต่อปี กรณีเป็นโรคร้ายแรงผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า และต่อเนื่องรวมเป็น 4 ปีกรมธรรม์

อ่านเพิ่มเติม
คุ้มครองสูง ดูแลทุกระดับการรักษา

ประกันสุขภาพ

เอไอเอ อินฟินิท แคร์

เพราะความห่วงใย ไม่มีที่สิ้นสุด มีแผน 60 ล้านบาท และ 120 ล้านบาท คลอบคลุมทั่วโลก สามารถซื้อแบบมีค่าความรับผิดส่วนแรก 100,000 บาท และ 300,000 บาท ได้ เสริมความมั่นคงทางการเงิน หากเจอค่ารักษาพยาบาลที่แสนแพง แพทย์ เจ้าของกิจการ เลือกแผนนี้เป็นหลัก

อ่านเพิ่มเติม

ประกันสุขภาพเป็นกุญแจที่สำคัญ

ในการวางแผนเงินล่วงหน้าที่คงอยู่ในหัวใจ

วรเดช ปัญจรงคะ , CFP®

ตัวอย่างเพศชาย อายุ 35 ปี

แผนประกันสุขภาพ

แผนคุ้มครอง

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ

ค่าบริการทางการแพทย์/ค่ารักษาพยาบาล

ความรับผิดส่วนแรก

AIA Health Plus

แผนคุ้มครอง: 1 ล้านบาท

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล: 2,000

ค่าบริการทางการแพทย์/ค่ารักษาพยาบาล: เหมาจ่าย

ความรับผิดส่วนแรก: 20,000 บาท

9,800

อ่านเพิ่มเติม
AIA Health Saver

แผนคุ้มครอง: 500,000

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล: 4,000

ค่าบริการทางการแพทย์/ค่ารักษาพยาบาล: เหมาจ่าย

ความรับผิดส่วนแรก:

18,900

อ่านเพิ่มเติม
AIA Health Happy

แผนคุ้มครอง: 1 ล้านบาท

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล: 1,500

ค่าบริการทางการแพทย์/ค่ารักษาพยาบาล: เหมาจ่าย

ความรับผิดส่วนแรก:

15,100

อ่านเพิ่มเติม
AIA Infinite Care

แผนคุ้มครอง: 60 ล้านบาท

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล: 12,000

ค่าบริการทางการแพทย์/ค่ารักษาพยาบาล: เหมาจ่าย

ความรับผิดส่วนแรก:

48,600

อ่านเพิ่มเติม

Deprecated: Function get_page_by_title is deprecated since version 6.2.0! Use WP_Query instead. in /home/watcyber/thailandwealth.com/wp-includes/functions.php on line 5414
ข้อยกเว้น

ร่องรอยโรค

การซื้อประกันสุขภาพไม่ใช้เพียงมีเงินจะซื้อได้ ต้องไม่มีร่องรอยโรคก่อนซื้อประกัน มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการประกัน หรือยกเว้นการคุ้มครอง

อ่านเพิ่มเติม

Deprecated: Function get_page_by_title is deprecated since version 6.2.0! Use WP_Query instead. in /home/watcyber/thailandwealth.com/wp-includes/functions.php on line 5414
การรับประกัน

การแถลงข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลประวัติสุขภาพ พฤติกรรมการใช้ชีวิตตามความเป็นจริงเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้บริษัทประกันพิจารณารับประกันอย่างเป็นธรรม หากมีการปกปิดข้อมูลจะทำให้เกิดเหตุของสัญญาโฆษียะสัญญาประกันภัย ทำให้เกิดความสูญเสียทุกฝ่าย 

อ่านเพิ่มเติม

Deprecated: Function get_page_by_title is deprecated since version 6.2.0! Use WP_Query instead. in /home/watcyber/thailandwealth.com/wp-includes/functions.php on line 5414
ระยะเวลารอคอย

การคุ้มครอง

การเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ

การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน ได้แก่ • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด • ไส้เลื่อนทุกชนิด • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ • เส้นเลือดขอดที่ขา • ริดสีดวงทวาร • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก • นิ่วทุกชนิด • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

อ่านเพิ่มเติม

สอบถามเราได้ทุกสิ่ง

เรายินดีให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับเป้าหมายคุณ

ติตต่อเรา