ประกันภัยไซเบอร์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยไซเบอร์ สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

อุ่นใจด้วยวงเงินคุ้มครอง 5-30 ล้านบาท ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ2562 (PDPA)

ดำเนินธุรกิจอย่างอุ่นใจภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ด้วยประกันภัยไซเบอร์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประกันภัยไซเบอร์ เหมาะสำหรับทุกองค์กรที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล อุ่นใจด้วยวงเงินคุ้มครองตั้งแต่ 5-30 ล้านบาท ช่วยบรรเทาความเสียหายจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attacks) ที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกธุรกิจ

ตารางความคุ้มครอง หน่วย : บาท

ความคุ้มครอง
ไม่เกิน 75 ล้านบาทไม่เกิน 75 ล้านบาทไม่เกิน 75 ล้านบาทไม่เกิน 100 ล้านบาทไม่เกิน 100 ล้านบาท100-200 ล้านบาท100-200 ล้านบาท
แผน1แผน2แผน3แผน4แผน5แผน6แผน 7
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย5 ล้าน10 ล้าน20 ล้าน5 ล้าน10 ล้าน20 ล้าน30 ล้าน
ความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันภัย
1.การตรวจสอบการจัดการข้อมูลจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิด“”“”“”“”“”“”
2.ค่าปรับจากการจัดการข้อมูลจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิด“”“”“”“”“”“”
3.ค่าใช้จ่ายในการกอบกู้ชื่อเสียงจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิด“”“”“”
4.ค่าใช้จ่ายในการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิด“”“”“”“”“”“”
5.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิด“”“”“”
6.ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบหรือนิติวิทยาศาสตร์เชิงรุกจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิด“”“”“”
7.ค่าไถ่และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขู่ทำลายทางไซเบอร์5 ล้าน10 ล้าน10 ล้าน10 ล้าน
8.รายได้ที่สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของเครือข่าย5 ล้าน10 ล้าน10 ล้าน10 ล้าน
ความรับผิดตามกฎหมายสำหรับบุคคลภายนอก
9.ความรับผิดตามกฎหมายต่อข้อมูลส่วนบุคคลจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิด“”“”“”“”“”“”
10.ความรับผิดตามกฎหมายต่อข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิด“”“”“”“”“”“”
11.ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิด“”“”“”“”“”“”
12.ความรับผิดตามกฎหมายต่อสื่อต่างๆจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิด“”“”“”
ความรับผิดส่วนแรก
-ความรับผิดชอลบส่วนแรกต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง25,00025,00025,00025,000
-การประกันภัยการหยุดชะงักของเครือข่าย12 ชั่วโมงแรก12 ชั่วโมงแรก12 ชั่วโมงแรก12 ชั่วโมงแรก
เบี้ยประกันภัย15,00025,00035,00045,00055,000120,000220,000

“” : จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิด

เงื่อนไขการรับประกันภัยไซเบอร์

 1. แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
 2. อาณาเขตความคุ้มครองและขอบเขตอำนาจศาลประเทศไทย
 3. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้บริษัทละ 1 ฉบับ
 4. ไม่รับประกันภัยธุรกิจ ดังนี้
  • ธุรกิจที่ให้บริการเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Instagram, Line เป็นต้น
  • ธุรกิจที่ให้บริการด้านเครือข่ายวัยผู้ใหญ่ เช่น Tinder เป็นต้น
  • ความบันเทิงที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่
  • ธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มด้านเทรดออนไลน์ หรือธุรกิจที่รายได้มาจากการขายออนไลน์ 100%
  • ผู้รวบรวมข้อมูล เช่น ธุรกิจ Cloud Service เป็นต้น
  • ธุรกิจพนันออนไลน์
  • ธุรกิจซื้อขายสินทรัยพ์ดิจิทัล
  • ธุรกิจที่ให้บริการด้ารการทำธุรกรรมชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต
  • ธนาคารหรือบริษัทผู้ให้สินเชื่อ
 5. ระบบรักษาความปลอดภัย ผู้เอาประกันภัยรวมถึงบริษัทลูกต้องมีระบบการควบคุมและรักษความปลอดภัยดังนี้
  • มีระบบปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย เช่น Firewall โปรแกรมป้องกันไวรัส หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เทียบเท่าเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบ
  • มีระเบียบปฎิบัติในการเข้าถึงข้อมูลหรือระบบต่างๆ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย เช่น มีการกำหนดรหัสความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานแต่ละคน
 6. การสำรองข้อมูล (Back Up) และการกู้ข้อมูล (Recovery) ผู้เอาประกันภัยรวมถึงบริษัทลูกต้องมีมาตราการและระเบียบปฏิบัติในการสำรองข้อมูล และการกู้ข้อมูล
 7. ผู้เอาประกันต้องมีภูมิลำเนา และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในประเทศไทย และไม่มีรายได้หรือธุรกรรม หรือมีการดำเนินงานในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และทวีปยุโรป
 8. การเชื่อมต่อระบบหลักของบริษัทจะต้องไม่เชื่อมต่อกับบริษัทแม่ หรือบริษัทลูกหรือเชื่อมต่อกับหน้าร้านแฟรนไซส์
 9. ประวัติความเสียหายและเหตุการณ์เรียกร้อง
  • ผู้เอาประกันภัยรวมถึงบริษัทลูก ไม่เคยได้รับความเสียหายหรือไม่เคยมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใดๆ รวมถึงค่าปรับจากการจัดการข้อมูลตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ก่อนการเอาประกันภัย
  • ผู้เอาประกันภัยรวมถึงบริษัทลูก ไม่ได้รับเรื่องราวหรือการกระทำใดๆที่อาจนำไปสู่ความเสียหายหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้ความคุ้มครองกรมธรรม์นี้

ข้อยกเว้นที่สำคัญประกันไซเบอร์

 1. ไม่คุ้มครองการกระทำการทุจริตของบุคคลหรือเจ้าหน้าที่
 2. ไม่คุ้มครองความล้มเหลวของระบบพื้นฐาน หรือระบบรักษาความปลอดภัย
 3. ไม่คุ้มครองการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้
 4. ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์
 5. ความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเอง ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

หมายเหตุ

 • บริษัทฯชดเชยความรับผิดของทุกกรณีตามจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย
 • บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องได้จากผู้รับผิดชอบจากแหล่งอื่น
 • เพื่อประโยชน์สูงสุด กรุณาตรวจสอบจำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัยและเบี้ยประกันภัยกับเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของบริษัท
 • ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าว ไม่รวมอากรและภาษี

ข้อมูลอ้างอิง :

ต้องการความคุ้มครองที่มากกว่า 30 ล้านบาทแจ้งในแบบฟอร์มสมัคร แล้วทีมงานจะประสานกลับโดยเร็ว