ประกันชีวิต

ประกันชีวิตคิดไปคล้ายถือร่ม ป้องกันลม และน้ำได้ ใต้สายฝน เมื่อถึงยามฟ้าใส ไม่มืดมน ดูเหมือนตน มีภาระ เกะกะจริง แต่เมื่อยามที่ฝน หล่นจากฟ้า จึงรู้ว่าร่มจำเป็น เห็นค่ายิ่ง จงประกัน ชีวิตไว้ อย่าประวิง ทุกทุกสิ่ง เกิดขึ้น ได้ไม่แน่นอน

แบบตลอดชีพ

เรียนรู้เพิ่มเติม

แบบสะสมทรัพย์

เรียนรู้เพิ่มเติม

แบบประกันควบการลงทุน

เรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้หญิง อายุ 25 ปี อาชีพสถาปนิก สุขภาพแข็งแรง 

ทุนประกัน 500,000 บาท

  • แบบเอไอเอ ตลอดชีพ พลัส (ชำระ 20 ปี ไม่มีเงินปันผล) คุ้มครองตลอดชีพ เบี้ยประกัน 8,960  บาท เบี้ยหลักสะสม 179,200 คุ้มครองตลอดชีพ
  • แบบสะสมทรัพย์ 15 ปี คุ้มครอง 25 ปี เบี้ยประกัน 10,500  เบี้ยหลักสะสม 607,500  เงินคืนรวม 720,000 บาท
เรียนรู้เพิมเติม
ผู้ชายอายุ 35 ปี อาชีพวิศวกรออกแบบ สุขภาพแข็งแรง 

ทุนประกัน 1,000,000 บาท

  • แบบเอไอเอ ตลอดชีพ พลัส (ชำระ 20 ปี ไม่มีเงินปันผล) คุ้มครองตลอดชีพ เบี้ยประกัน 26,690  บาท เบี้ยหลักสะสม 533,800 คุ้มครองตลอดชีพ
  • แบบสะสมทรัพย์ 15 ปี คุ้มครอง 25 ปี เบี้ยประกัน 80,500  เบี้ยหลักสะสม 1,207,500  เงินคืนรวม 1,440,000 บาท
  • แบบประกันควบการลงทุน เบี้ยประกันและTOP-UP 20,000 บาท ชำระ 20 ปี คาดการณ์ผลตอบแทนของหน่วยลงทุน 3% จะคุ้มครองได้ถึงอายุ 74 ปีดังนั้นควรชำระเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อให้คุ้มครองได้ยาวขึ้น 
  • แบบประกันควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) เบี้ยประกันและTOP-UP รวม 40,000 บาท  ชำระ 20 ปี คาดการณ์ผลตอบแทนของหน่วยลงทุน 3% การคุ้มครองจะเริ่มที่ 1 ล้านและเพิ่มไปถึง 2.2 ล้านบาท และลดลงมาเหลือ 1 ล้านบาท และได้รับการคุ้มครองได้ถึงอายุ 86 ปี
เรียนรู้เพิ่มเติม

ประกันคือเครื่องมือที่ใช้ไว้รับมือกับความไม่แน่นอนของชีวิต ทั้งอายุสั้น ยาวเกินไป และเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

~ วรเดช ปัญจรงคะ , CFP®

ทุนประกันชีวิตที่เหมาะสม

คนโสดซื้อประกันแบบตลอดชีพทุนประกันไม่ต้องมากเพื่อแนบสัญญาสุขภาพ ส่วนงบที่เหลือพิจาณาประกันแบบสะสมทรัพย์แม้ผลตอบแทนไม่มาก แต่ความเสี่ยงน้อยเปรียบเสมือนตราสารหนี้ระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม

มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ และสะสมทรัพย์จะมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ในแต่ละปีซึ่งจะถูกระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งสามารถเลือกเวนคืนได้ เป็นคืนก๊อกสองยามเกษียณ

อ่านเพิ่มเติม

ลดหย่อนภาษี ประกันชีวิต 2566

 ค่าเบี้ยประกันชีวิต (กรมธรรม์อายุ 10 ปีขึ้นไป) ของผู้มีเงินได้หักค่าลดหย่อนและได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ หากคู่สมรสมีการประกันชีวิต และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปี 
ภาษี ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อน สำหรับเบี้ยประกันชีวิตของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท 

อ่านเพิ่มเติม

สอบถามเราได้ทุกสิ่ง

เรายินดีให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณ

ติดต่อเรา