ประกันชีวิต

ประกันชีวิตคิดไปคล้ายถือร่ม ป้องกันลม และน้ำได้ ใต้สายฝน เมื่อถึงยามฟ้าใส ไม่มืดมน ดูเหมือนตน มีภาระ เกะกะจริง แต่เมื่อยามที่ฝน หล่นจากฟ้า จึงรู้ว่าร่มจำเป็น เห็นค่ายิ่ง จงประกัน ชีวิตไว้ อย่าประวิง ทุกทุกสิ่ง เกิดขึ้น ได้ไม่แน่นอน

แบบตลอดชีพ

เรียนรู้เพิ่มเติม

แบบสะสมทรัพย์

เรียนรู้เพิ่มเติม

แบบประกันควบการลงทุน

เรียนรู้เพิ่มเติม

Deprecated: Function get_page_by_title is deprecated since version 6.2.0! Use WP_Query instead. in /home/watcyber/thailandwealth.com/wp-includes/functions.php on line 5414
ผู้หญิง อายุ 25 ปี อาชีพสถาปนิก สุขภาพแข็งแรง 

ทุนประกัน 500,000 บาท

  • แบบเอไอเอ ตลอดชีพ พลัส (ชำระ 20 ปี ไม่มีเงินปันผล) คุ้มครองตลอดชีพ เบี้ยประกัน 8,960  บาท เบี้ยหลักสะสม 179,200 คุ้มครองตลอดชีพ
  • แบบสะสมทรัพย์ 15 ปี คุ้มครอง 25 ปี เบี้ยประกัน 10,500  เบี้ยหลักสะสม 607,500  เงินคืนรวม 720,000 บาท
เรียนรู้เพิมเติม

Deprecated: Function get_page_by_title is deprecated since version 6.2.0! Use WP_Query instead. in /home/watcyber/thailandwealth.com/wp-includes/functions.php on line 5414
ผู้ชายอายุ 35 ปี อาชีพวิศวกรออกแบบ สุขภาพแข็งแรง 

ทุนประกัน 1,000,000 บาท

  • แบบเอไอเอ ตลอดชีพ พลัส (ชำระ 20 ปี ไม่มีเงินปันผล) คุ้มครองตลอดชีพ เบี้ยประกัน 26,690  บาท เบี้ยหลักสะสม 533,800 คุ้มครองตลอดชีพ
  • แบบสะสมทรัพย์ 15 ปี คุ้มครอง 25 ปี เบี้ยประกัน 80,500  เบี้ยหลักสะสม 1,207,500  เงินคืนรวม 1,440,000 บาท
  • แบบประกันควบการลงทุน เบี้ยประกันและTOP-UP 20,000 บาท ชำระ 20 ปี คาดการณ์ผลตอบแทนของหน่วยลงทุน 3% จะคุ้มครองได้ถึงอายุ 74 ปีดังนั้นควรชำระเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อให้คุ้มครองได้ยาวขึ้น 
  • แบบประกันควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) เบี้ยประกันและTOP-UP รวม 40,000 บาท  ชำระ 20 ปี คาดการณ์ผลตอบแทนของหน่วยลงทุน 3% การคุ้มครองจะเริ่มที่ 1 ล้านและเพิ่มไปถึง 2.2 ล้านบาท และลดลงมาเหลือ 1 ล้านบาท และได้รับการคุ้มครองได้ถึงอายุ 86 ปี
เรียนรู้เพิ่มเติม

ประกันคือเครื่องมือที่ใช้ไว้รับมือกับความไม่แน่นอนของชีวิต ทั้งอายุสั้น ยาวเกินไป และเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

~ วรเดช ปัญจรงคะ , CFP®


Deprecated: Function get_page_by_title is deprecated since version 6.2.0! Use WP_Query instead. in /home/watcyber/thailandwealth.com/wp-includes/functions.php on line 5414

ทุนประกันชีวิตที่เหมาะสม

คนโสดซื้อประกันแบบตลอดชีพทุนประกันไม่ต้องมากเพื่อแนบสัญญาสุขภาพ ส่วนงบที่เหลือพิจาณาประกันแบบสะสมทรัพย์แม้ผลตอบแทนไม่มาก แต่ความเสี่ยงน้อยเปรียบเสมือนตราสารหนี้ระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม

Deprecated: Function get_page_by_title is deprecated since version 6.2.0! Use WP_Query instead. in /home/watcyber/thailandwealth.com/wp-includes/functions.php on line 5414

มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ และสะสมทรัพย์จะมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ในแต่ละปีซึ่งจะถูกระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งสามารถเลือกเวนคืนได้ เป็นคืนก๊อกสองยามเกษียณ

อ่านเพิ่มเติม

Deprecated: Function get_page_by_title is deprecated since version 6.2.0! Use WP_Query instead. in /home/watcyber/thailandwealth.com/wp-includes/functions.php on line 5414

ลดหย่อนภาษี ประกันชีวิต 2566

 ค่าเบี้ยประกันชีวิต (กรมธรรม์อายุ 10 ปีขึ้นไป) ของผู้มีเงินได้หักค่าลดหย่อนและได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ หากคู่สมรสมีการประกันชีวิต และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปี 
ภาษี ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อน สำหรับเบี้ยประกันชีวิตของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท 

อ่านเพิ่มเติม

สอบถามเราได้ทุกสิ่ง

เรายินดีให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณ

ติดต่อเรา