เทคนิคการออมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

เงินเติม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur fermentum odio feugiat, porta ante maximus, convallis ligula.

More info

ผลตอบแทน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur fermentum odio feugiat, porta ante maximus, convallis ligula.

More info

เกราะต้านทาน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur fermentum odio feugiat, porta ante maximus, convallis ligula.

More info

การตั้งเป้าหมายที่ชาญฉลาด

ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ ท้าทายเป็นไปได้ เป็นเหตุเป็นผลเป็นจริง มีระยะเวลาที่แน่นอน

ข้อมูลเพิ่มเติม

1-3 ปี

เงินสำรองฉุกเฉิน  ท่องเที่ยว

ข้อมูลเพิ่มเติม

3-7 ปี

ค่าการศึกษาบุตร ดาวน์บ้าน ซื้อรถ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

7 ปี

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ เกษียณอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินทรัพย์ลงทุน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สลากออมสิน/ธ.ก.ส

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทองคำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกันสะสมทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม

หุ้นกู้

ข้อมูลเพิ่มเติม

อสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม

พันธบัตรรัฐบาล

ข้อมูลเพิ่มเติม

กองทุนรวม

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพชร/พลอย

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง

Lorem ipsum dolor sit ame magna aliquam erat idemos volutpat.

สินทรัพย์ดิจิตอล

ข้อมูลเพิ่มเติม

พระเครื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

นาฬิกา

ข้อมูลเพิ่มเติม

จัดทัพการลงทุน

จัดอย่างไรให้เหมาะความสามารถในการรับความเสี่ยง และความสำคัญของเป้าหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

หายนะจากความโลภ

เมื่อความโลภครอบงำคือความเสี่ยงสูงในการลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม :

  • ความรู้การวางแผนการเงินจากแอสชัวเวลธ์  https://assurewealth.co.th/financial-plan/
  • ความรู้จากตลาดหลักทรัพย์ https://elearning.set.or.th
  • ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CompanyProfile/Listed