คุ้มครองอุบัติเหตุต่างๆ

มั่นคงด้วยทุนประกันภัยที่ช่วยบรรเทาความเสียหายจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เริ่มต้น 2 ล้าน-50 ล้านบาท

สำนักงาน ธุรกิจด้านที่พักอาศัย ธุรกิจสุขภาพ 

อัตราเบี้ยประกัน 0.2%

ข้อมูลเพิ่มเติม

ร้านค้า ร้านอาหาร ธุรกิจบริการต่างๆ

อัตราเบี้ยประกัน 0.2%

ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงงานขนาดย่อม

อัตราเบี้ยประกัน 0.22%

ข้อมูลเพิ่มเติม