ดูแลพนักงาน คนสำคัญของคุณด้วยประกันกลุ่ม

ประโยชน์ประกันกลุ่มสำหรับนายจ้าง

  • ภาพลักษณ์ที่ดีในการใส่ใจคุณภาพชีวิตของบุคคลากร
  • สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิพล
  • ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการได้เป็นอย่างดี และนำไปเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้
  • ลดความเสี่ยงในความรับผิดชอบในการดูแลบุคคลากรให้ปลอดภัย
  • ลดภาระของนายจ้างและฝ่ายบุคคลที่ดูแลงานด้านสวัสดิการการรักษาพยาบาล

ประโยชน์ประกันกลุ่มต่อพนักงาน

  • เสริมความคุ้มครองทั้งประกันชีวิต ประกันอุบัติ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ทันตกรรม
  • หากเจ็บป่วยมีโรงพยาบาลเครือข่ายรองรับการให้บริการที่กว่า 400 แห่งทั่วประเทศ
  • ง่ายต่อการใช้บริการ แสดงบัตรประชาชน บัตรสมาชิกประกันกลุ่ม ไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่คุ้มครอง
  • พนักงานสามารถเข้าถึงสวัสดิการทีขึ้นในงบประมาณที่คุ้มค่า
ดูแลพนักงานคนสำคัญขององค์กร ด้วยสวัสดิการประกันกลุ่ม มอบความอุ่นใจคุ้มครองธุรกิจของคุณและสร้างความสุขแก่พนักงาน เข้าถึงการรักษาพบาบาลที่ดีขึ้น แบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ทำให้ขวัญกำลังใจในการทำงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีขึ้น
ประกันกลุ่มสำหรับพนักงาน 5-19 คน
ประกันกลุ่มสำหรับพนักงาน 20 คนขึ้นไป
ประกันอุบัตเหตุกลุ่ม คอนติแนนตัล สำหรับพนักงาน 5 คนขึ้นไป

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับนักเรียน และนักศึกษา