ประกันชีวิต

ประกันชีวิตเป็นสิ่งสร้างหลักประกันได้ว่าแม่หม้าย ลูกกำพร้า จะได้อยู่บ้านหลังเดิม มีอาหารสามมื้อ ได้เรียนจนจบการศึกษาสูงสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุ้มครองการเสียชีวิต

ประกันชีวิตเป็นการสร้างหลักทรัพย์เงินสด เปรียบเสมือนเช็ครอลงวันที่ ที่รอส่งให้คนที่เรารักและห่วงใย

เบี้ยประกันเพียงวันละ 30 บาทได้คุ้มครองชีวิตหลักแสน หลักล้าน

เงินสำรองยามเกษียณ

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพมีมูลค่าเงินสดเมื่อยามจำเป็นต้องใช้เงินสามารถเวนคืนกรมธรรม์เพื่อใช้ยามเกษียณ 

ประกันสะสมทรัพย์เป็นออมแบบมีวินัยการเิงน ได้ทั้งการคุ้มครองและเงินออมยามเกษียณ

ลดหย่อนภาษี

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ หักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ต้องไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ สำหรับเบี้ยประกันที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ประกันบำนาญ ลดหย่อนได้สูงสุดอีก 200,000 บาทโดยจะต้องดูเกณฑ์รายได้และ PVD, RMF อื่นๆด้วย

ประกันสุขภาพ

AIA Health Saver

เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 10 บาท ได้สิทธิค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย 200,000 บาทต่อครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

AIA Health Happy

เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 20 บาทได้สิทธิค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย 1,000,000 บาทต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม

AIA Infinitecare

เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 200 บาทได้สิทธิค่ารักษาพยาบาบแบบเหมาจ่าย 120,000,000 บาทต่อปี.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกันชดเชยโรคร้ายแรง

เบี้ยถูก  คุ้มครองสูง  เบี้ยเพิ่มตามอายุ ไม่มีเงินคืน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกันชดเชยโรคร้ายแรง คุ้มครองตลอดชีพ

เบี้ยคงที่ คุ้มครองตลอดชีพ หากเวนคืนรับเงินไว้ใช้สำรองยามเกษียณ ลดหย่อนภาษีได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปกป้องทรัพย์สินและความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 1,2,3,3+ และ พ.ร.บ. ซ่อมศูนย์ ซ่อมอู่ ดูแลโดยบริษัทชั้นนำ รับประกันทั้ง Porsche, Aston Martin, Maserati, Rolls royce, Benz, Bmw, Volvo, Tesla, Lexus, Subaru, Toyota, Honda, Nissan เป็นต้น   

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกันทรัพย์สินและอัคคีภัย

เบี้ยเพียงวันละ 5 บาทให้การคุ้มครองหลักล้านกับบ้าน คอนโด ทั้งจากอัคคีภัย ภัยจากน้ำ ภัยธรรมชาติ การโจรกรรม ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซื้อแบบ 3 ปีได้ส่วนลด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกันความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์

ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยซึ่งเกิดจากการรักษา หรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการให้บริการทางการแพทย์โดยไม่ตั้งใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลอ้างอิง :