โครงการสวัสดิการพิเศษสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุ หน่วยงานในพระองค์ (ข้าราชบริพารฝ่ายพลเรือน) ดูแลโดย บริษัทเอไอเอ

ได้สะสมเงินออม เจ็บป่วยมีค่าชดเชย คุ้มครองการเสียชีวิต ช่วยสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง เบี้ยถูกกว่าปกติเพราะเป็นประกันกลุ่ม สมัครง่ายเพียงแถลงประวัติสุขภาพตามเป็นจริง นางปราณี รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักพิทักษ์สวัสดิภาพครู สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โครงการนี้ได้ประโยชน์มาก เราเบิกสิทธิค่ารักษาได้จากหน่วยงาน โครงการนี้เราได้ค่าชดเชยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ส่วนที่ออมเมื่อส่งครบมีเงินอีกก้อนไว้ใช้ยามเกษียณ นำไปลดหย่อนภาษี แบ่งเบาภาระภาษีได้ นางอัจฉรา วรลักษณกุล ผู้อำนวยการสำนักการคลัง สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. คุ้มมาก เมื่อเกิดไม่คาดฝันก็ยังได้ค่าชดเชยการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ถึงแม้เงินออมจะดูน้อยแต่ก็เป็นการสร้างวินัยการเงินส่วนหนึ่ง คู่สมรสก็สามารถสมัครได้ รับการคุ้มครองเพื่อรองรับไม่รู้ว่าอนาคตจะเผชิญความเสี่ยงด้านใดอีก การคุ้มครองด้านอุบัติเหตุให้วงเงินที่สูงและเงื่อนไขการคุ้มครองที่ดี นางศรินยา ศิรินิกร เจ้าหน้าที่งานอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดร้อยเอ็ด แผนเบี้ย 240 บาทต่อเดือน ตารางผลประโยชน์การสะสมทรัพย์ ตัวอย่าง สมาชิกเพศหญิง อายุ 25 ปี ออมเดือนละ 100 ครบเกษียณอายุ 60 ปี รับเงิน 69,595 บาท แต่หากลาออกก่อนรับเงินตามมูลค่ากรมธรรม์ที่ระบุ หากเจ็บป่วยเสียชีวิตได้รับการคุ้มครองตามตารางผลประโยชน์ซึ่งจะมากกว่าเงินออมสะสม และหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับเงินจากสัญญาเพิ่มเติมต่างหากอีกก้อน […]

โครงการสวัสดิการพิเศษสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุ ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค . และ บริษัทเอไอเอ

ได้สะสมเงินออม เจ็บป่วยมีค่าชดเชย คุ้มครองการเสียชีวิต ช่วยสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง เบี้ยถูกกว่าปกติเพราะเป็นประกันกลุ่ม สมัครง่ายเพียงแถลงประวัติสุขภาพตามเป็นจริง นางปราณี รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักพิทักษ์สวัสดิภาพครู สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โครงการนี้ได้ประโยชน์มาก เราเบิกสิทธิค่ารักษาได้จากหน่วยงาน โครงการนี้เราได้ค่าชดเชยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ส่วนที่ออมเมื่อส่งครบมีเงินอีกก้อนไว้ใช้ยามเกษียณ นำไปลดหย่อนภาษี แบ่งเบาภาระภาษีได้ นางอัจฉรา วรลักษณกุล ผู้อำนวยการสำนักการคลัง สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. คุ้มมาก เมื่อเกิดไม่คาดฝันก็ยังได้ค่าชดเชยการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ถึงแม้เงินออมจะดูน้อยแต่ก็เป็นการสร้างวินัยการเงินส่วนหนึ่ง คู่สมรสก็สามารถสมัครได้ รับการคุ้มครองเพื่อรองรับไม่รู้ว่าอนาคตจะเผชิญความเสี่ยงด้านใดอีก การคุ้มครองด้านอุบัติเหตุให้วงเงินที่สูงและเงื่อนไขการคุ้มครองที่ดี นางศรินยา ศิรินิกร เจ้าหน้าที่งานอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดร้อยเอ็ด แผนเบี้ยประกัน 400 บาทต่อเดือน แผนเบี้ยประกัน 310 บาทต่อเดือน แผนเบี้ย 240 บาทต่อเดือน ตารางผลประโยชน์การสะสมทรัพย์ ตัวอย่าง สมาชิกเพศหญิง อายุ 25 ปี ออมเดือนละ 100 ครบเกษียณอายุ 60 ปี […]