ประกันภัยความเสี่ยงภัยไซเบอร์

ความเสี่ยงจากการถูกแฮ็กหรือคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นทุกวัน

ข้อกำหนดทางกฏหมายที่ว่าด้วยการกระทำผิดข้อมูลทางด้านข้อมูลส่วนตัว ค่าเสียหายที่กิดจากการคุกคาม ช่วยลดความเสียได้ เริ่มต้นเพียงวันละ 30 บาท