ประกันกลุ่ม

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่มากกว่าพื้นฐาน

สร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานด้วยประกันกลุ่ม เบี้ยเริ่มต้นวันละ 5 บาท ได้ทั้งประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพบาบาล รับประกันภัย โดย บริษัทเอไอเอจำกัด