ปกป้องความมั่งคั่งของคุณด้วยประกันสุขภาพที่เหมาะสม

เราช่วยดูแลคุณและครอบครัวให้บรรลุเป้าหมายของชีวิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

AIA Health Plus

AIA Health Saver

AIA Health Happy

AIA Infinite Care

ประกันสุขภาพ: ความคุ้มครองสำหรับครอบครัวที่คุณไม่ควรมองข้าม

ในช่วงเวลาที่เรามีครอบครัวและผู้ที่พึ่งพาเรา เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของเราและครอบครัวในทุกเรื่องราวของชีวิต

ประกันสุขภาพเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปกป้องครอบครัวของคุณ และให้ความมั่นคงในเรื่องราวที่เราไม่สามารถควบคุมได้

ปัญหา: “สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่มีประกันสุขภาพ”

 • ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่สูงอาจก่อให้เกิดภาระทางการเงินที่ไม่คาดคิด
 • ความไม่มั่นคงที่เกี่ยวกับการเข้ารับการรักษาและการดูแลสุขภาพ

การจัดการ: “เลือกประกันสุขภาพที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกความต้องการของครอบครัวของคุณ”

 • แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของประกันสุขภาพในการปกป้องครอบครัว
 • เน้นความสำคัญของการเลือกประกันที่เหมาะสมต่อความต้องการและความสบายใจของคุณ
 • ยกตัวอย่างของความคุ้มครองที่มีอยู่ในประกันสุขภาพ

การเลือกแบบประกันสุขภาพที่เหมาะสม: “พิจารณาและเลือกแบบประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์ครอบครัวของคุณ”

 • การศึกษาประกันสุขภาพในแง่มุมของความคุ้มครองและรายละเอียดของแผนประกัน
 • เน้นความสำคัญของการครอบคลุมครอบครัวในแผนประกันสุขภาพ
 • พิจารณาความต้องการและสถานะสุขภาพของครอบครัวเพื่อเลือกแบบประกันที่เหมาะสม

เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและสร้างอนาคตที่มั่นคงสำหรับครอบครัวของคุณ ร่วมกันเลือกแบบประกันสุขภาพที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกความต้องการของครอบครัวของคุณ

เราเชื่อว่าครอบครัวของคุณสำคัญมาก ร่วมเลือกแบบประกันสุขภาพที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวของคุณและปรึกษาเราเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำที่ตรงใจของคุณ

8 ข้อคิดก่อนซื้อประกันสุขภาพ

เมื่อคุณตัดสินใจที่จะซื้อประกันสุขภาพสำหรับครอบครัวของคุณ มีข้อควรระวังที่คุณควรพิจารณาตั้งแต่แรกเพื่อให้ได้แผนประกันที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด นี่คือข้อควรระวังบางประการที่คุณควรพิจารณา:

 1. การเข้าใจแผนประกัน: อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของแผนประกันอย่างละเอียด รับรู้ถึงการคุ้มครองและข้อจำกัดของแผน ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการครอบคลุมโรคที่รวมอยู่ในแผนประกัน เช่น โรคประจำตัวหรือโรคที่ถูกตัดสินใจเข้ารับการรักษาก่อนหน้าการซื้อ
 2. จำนวนเงินความคุ้มครอง: ตรวจสอบว่าจำนวนเงินความคุ้มครองที่คุณเลือกเป็นอย่างไร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจำนวนเงินคุ้มครองเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาลที่คุณคาดหวัง
 3. เงื่อนไขการครอบคลุม: ศึกษาและเข้าใจความคุ้มครองที่รวมอยู่ในแผนประกัน ตรวจสอบว่าแผนประกันครอบคลุมการรักษาพยาบาลทั่วไปและการรักษาพยาบาลเฉพาะ นอกจากนี้ยังตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้ประโยชน์จากการครอบคลุมโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่รวมอยู่ในแผนประกัน
 4. เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกัน: ตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกัน เช่น อัตราเบี้ยประกันเพิ่มขึ้น ตามช่วงอายุ การเคลมสินไหม หรือหลังจากวันเกิดของคุณ 65 ปี การทราบและเข้าใจเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันจะช่วยให้คุณป้องกันไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดในอนาคต
 5. สภาพความเป็นไปได้และประวัติสุขภาพ: แนะนำให้ตรวจสอบเงื่อนไขเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพและการรับประกันสุขภาพ บางบริษัทประกันอาจต้องการให้ผู้เอาประกันผ่านการตรวจสุขภาพและตรวจสอบประวัติสุขภาพก่อนที่จะออกกรมธรรม์ประกัน
 6. ข้อยกเว้นและการแสดงอาการ: เข้าใจและอ่านเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับข้อยกเว้นการคุ้มครอง บางแผนประกันอาจไม่คุ้มครองสำหรับบางโรคหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่คุณจะเข้ารับการประกัน นอกจากนี้ ทราบถึงการแสดงอาการก่อนเข้ารับการประกันและผลกระทบต่อความคุ้มครอง
 7. ความน่าเชื่อถือของบริษัทประกัน: ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทประกัน ตรวจสอบประวัติการชำระเบี้ยประกันและการจ่ายสินไหมของบริษัท ตรวจสอบความเชื่อถือและความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันในการดูแลและสนับสนุนลูกค้า
 8. ตัวแทนที่ดูแล ต้องมีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าได้ถูกต้องเหมาะสม มีความจริงจังในการทำวิชาชีพ ให้คำแนะนำ การวางแผนปกป้องความเสี่ยงให้ลูกค้าได้อย่างดี เพราะเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน การดูแลตรวจสอบเบิกจ่ายจากบริษัทประกันเป็นสิ่งสำคัญ

เมื่อคุณตรวจสอบและพิจารณาข้อควรระวังเหล่านี้ คุณจะมีความคุ้นเคยและรู้สึกมั่นใจในการเลือกแผนประกันสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวของคุณและรับประกันที่คุ้มค่าที่สุด

life_insurance-4

สอบถามเราได้ทุกสิ่ง

เรายินดีให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับเป้าหมายคุณ

เรา

หมายเหตุ :