เบี้ยประกันภัยบ้านแทนรัก แผน My Home Plus (บาท)

จำนวนเงินเอาประกันภัยคอนกรีตครึ่งตึกครึ่งไม้
1 ปี3 ปี1 ปี3 ปี
500,0001,252.973,131.891,775.134,437.29
1,000,0001,652.084,129.132,697.476,742.07
2,000,0002,449.236,121.474,538.9411,348.42
3,000,0003,246.388,114.886,381.4815,953.70
4,000,0004,043.5310,107.228,224.0220,560.05
5,000,0004,840.6812,100.6310,066.5625,165.33
6,000,0005,636.7614,092.9711,909.1029,771.68
7,000,0006,433.9116,085.3113,751.6434,376.96
8,000,0007,231.0618,078.7215,777.1539,442.34
9,000,0008,028.2120,270.0817,435.6543,589.66

เบี้ยประกันภัยบ้านแทนรัก แผน My Home Premium (บาท)

จำนวนเงินเอาประกันภัยคอนกรีตครึ่งตึกครึ่งไม้
1 ปี3 ปี1 ปี3 ปี
500,0002,813.037,032.043,336.268,340.65
1,000,0003,306.38,264.684,351.6910,877.62
2,000,0004,290.7010,726.756,381.4815,953.7
3,000,0005,276.1713,190.968,412.3421,029.78
4,000,0006,261.6415,653.0310,645.4326,105.86
5,000,0007,246.0418,116.1712,472.9931,181.94
6,000,0008,231.5120,578.2414,502.7826,256.95
7,000,0009,216.9823,041.3816,533.6441,333.03
8,000,00010,201.3825,503.4518,564.546,409.11
9,000,00011,186.8527,967.6620,797.5951,993.44