ดูแลพนักงาน คนสำคัญของคุณ

ความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ

  • จำนวนเงินเอาประกันภัยทุกกรณีทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุจำนวนตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 บาท
  • เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตจากกรณีมึนเมาสุราจ่ายเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย 100% โดยไม่ต้องตรวจแอลกอฮอล์
  • เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะขับขีหรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์จ่ายเต็มจำนวนเอาประกันภัย 100%
  • ถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้ายจ่ายเต็มทุนตจำนวนเงินเอาประกันภัย 100%
  • จ่ายค่าชดเชยกรณีสูญเสียมือ/เท้า นิ้วมือ/นิ้วเท้า สูญเสียสายตา สูญเสียความสามารถการได้ยินอื่นๆ ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • กรณีเสียขีวิตเนื่องจากอุบัตเหตุสาธารณภัย จ่ายชดเชยให้ 2 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ

GPA Continental แผนประกันอุบัติเหตุกลุ่มแบบมีค่ารักษาพยาบาล (ME)

ผลประโยชน์ความคุ้มครองแผน1แผน2แผน3แผน4แผน5แผน6
การประกันชีวิตการเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ1,0002,0003,0004,0005,00010,000
การประกันภัยอุบัตเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ แบบคอนติเนนตัล (AD&D)100,000200,000300,000400,000500,0001,000,000
การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณภัย200,000400,000600,000800,0001,000,0002,000,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (AME)10,00020,00030,00040,00050,000100,000
ค่าเบี้ยประกันต่อคนต่อปีแบ่งตามลักษณะธุรกิจแผน1แผน2แผน3แผน4แผน5แผน6
ขั้นอาชีพ 15-10 คน7351,0501,3651,7852,2153,685
11-30 คน6629451,2291,6071,9853,312
31-50 คน6258931,1601,5171,8743,137
51- 100 คน5888401,0921,4281,7672,929
101 – 200 คน5517871,0241,3391,6472,763
ขั้นอาชีพ 2 5-10 คน 8401,1551,6802,1002,6145,266
11-30 คน 7561,0401,5121,8902,3694,736
31-50 คน 7149821,4281,7852,2344,466
51- 100 คน 6729241,3441,6802,1074,202
101 – 200 คน 6308661,2601,5751,9713,925
ขั้นอาชีพ 3 5-10 คน 1,1551,7852,2052,8403,4526,403
11-30 คน 1,0401,6121,9932,5603,1255,746
31-50 คน 9821,5221,8822,4122,9485,438
51- 100 คน 9241,4331,7722,2602,7675,109
101 – 200 คน 8661,3441,6592,1242,5874,786

GPA Continental แผนประกันอุบัติเหตุกลุ่มแบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล (Without ME)

ผลประโยชน์ความคุ้มครองแผน1แผน2แผน3แผน4แผน5แผน6
การประกันชีวิตการเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ1,0002,0003,0004,0005,00010,000
การประกันภัยอุบัตเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ แบบคอนติเนนตัล (AD&D)100,000200,000300,000400,000500,0001,000,000
การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณภัย200,000400,000600,000800,0001,000,0002,000,000
ค่าเบี้ยประกันต่อคนต่อปีแบ่งตามลักษณะธุรกิจแผน1แผน2แผน3แผน4แผน5แผน6
ขั้นอาชีพ 15-10 คน1853705557409251,850
11-30 คน1673345016688351,670
31-50 คน1432864295727151,430
51- 100 คน1152303454605751,150
101 – 200 คน1052103154205251,050
ขั้นอาชีพ 2 5-10 คน 2755508251,1001,3752,750
11-30 คน 2124246368481,0602,120
31-50 คน 1853705557409251,850
51- 100 คน 1673345016688351,670
101 – 200 คน 1513024536047551,510
ขั้นอาชีพ 3 5-10 คน 3657301,0951,4601,8253,650
11-30 คน 2805608401,1201,4002,800
31-50 คน 2254506759001,1252,250
51- 100 คน 2034066098121,0152,030
101 – 200 คน 1833665497329151,830

  • บริษัท เอไอเอ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์พิจารณปรับปรุงเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขการรับประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ใดๆ โดยจะทำจดหมายแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 31 วัน ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์
  • สำหรับลูกค้าเดิมที่เคยมีประวัติการถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยและต่อมากรมธรรม์ขาดการต่ออายุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
  • นายจ้าง และ/หรือผู้เอาประกันภัยควรศึกษา และทำความเข้าใจเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์ และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่มแล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ และหรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่ม
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และหรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่ม ที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และหรือผู้เอาประกันภัย

การพิจารณาแบ่งชั้นอาชีพตามลักษณะธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ สำหรับการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย และค่าเบี้ยประกันภัย

ขั้นอาชีพ 1คนขายต้นไม้ ทำสวนครัว เพาะต้นไม้ในร้านขายต้นไม้ ซึ่งไม่ใช่การทำสวนขนาดใหญ่ หรือไร่นา วิทยาลัย (อาจารย์ และหรือ พนักงานประจำสำนักงานทั่วไป) ธนาคาร บริษัทประกันภัย และกิจการที่คล้ายคลึงกัน การผลิตนาฬิกา เครื่องดนตรี เครื่องกีฬา เกมส์และของเล่นเด็ก รับออกแบบหรือเขียยแบบในสำนักงาน บริการด้านคอมพิวเตอร์ นางพยาบาล สถานพักฟื้น โรงพยาบาล แคดดี้สนามกอล์ฟ พนักงงานธุรการในสนามกีฬาให้เช่า หรือสปอร์ตคลับ ซึ่งไม่รวมโค้ชนักกีฬา และนักกีฬาพนักงานธุรการขายและออกตั๋วเครื่องบินในสำนักงาน
ขั้นอาชีพ 2การทำนาทำสวนทั่วไป และเลี้ยงสัตว์ การผลิตปุ๋ย การทำสบู่ ไขทำสบู่ เทียนและกาว การทำไม้กวาด ทำแปรงเครื่องหวาย และเครื่องจักสาน การทำเครื่องใช้จากงา เขา กระดูกสัตว์ การตีพิมพ์ การหุ้มปก การทำเครื่องปั้นดินเผา การเจียรไน และขัดหิน นักแสดงชาย นักแสดงหญิง การแสดงออร์เคสตร้า และอุปรากร การทำภาพยนต์ การจัดพิมพ์ โฆษณา ผู้ผลิต และกลั่นสุรา ผลิตภัณฑ์อาหารนม โรงงานบรรจุขวด ซึ่งไม่รวมเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ อาหารสำเร็จรูป และอาหารกระป๋อง รองเท้า สินค้า จำพวกเครื่องหนักเบา เครื่องตกแต่งบ้าน และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ ผลิตภัณฑ์พลาสติก การทอผ้า และสินค้าผ้า การบริการซักรีด พนักงานเดินตลาด สถานที่ขายและบริการ ซ่อมรถยนต์ จักรยานยนต์ อู่ซ่อมรถ คาร์แคร์ ขายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตัวแทนธุรกิจนำท่องเที่ยว ผู้จัดนำเที่ยว หรือไกด์นำเที่ยว ร้านอาหาร ภัตตาคาร
ขั้นอาชีพ 3การตัดต้นไม้ใหญ่ ทำป่าไม้ กรดชนิดบางเบา น้ำมันขัดเงา และเคมีภัณฑ์ชนิดอื่นๆ โรงงานผลิตปูนซิเมนต์ หรือปูนขาว ผลิตภัณฑ์ซิเมนต์ การติดตั้งท่อ การฟอกหนัง การผลิตแ้วและผลิตภัณฑ์จากแก้ว การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์แผ่นโลหะ (ทำเป็นรูปแบบ เช่น หลังคา) การฟอกหนังเทียม คลังสินค้า และอุตสาหกรรมห้องเย็น ขับขี่หรือประจำรถขนส่งไปรษณีย์หรือรับส่งพัสดุภัณฑ์ การผลิตยานยนต์

หมายเหตุ :

1.การคิดเบี้ยประกันภัยโดยแบ่งชั้นอาชีพตามตารางข้างต้นดังกล่าว โดยแยกตามลักษณะของธุรกิจหลัก แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณ่ของธุรกิจใดๆจะพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม ที่สมาชิกปฏิบัติงานอยู่ สถานที่ตั้งของโรงงาน มาตรการความปลอดภัย ประวัติการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย การบริหาร ตลอดจนนโยบายของบริษัท โดยที่อัตราดังกล่าวอาจเปลื่ยนแปลงได้ ในกรณีที่มีการเปลื่ยนแปลงลักษณะของธุรกิจตามขั้นอาชีพที่แสดงไว้ตามตามตารางข้างต้นดังกล่าว*

2.ไม่รับประกันภัยอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง ที่ไม่ได้อยู่บนบก ขึ้นที่สูงมากจากพื้นดิน ลงใต้ดิน ออกนอกชายฝั่งแม่น้ำหรือทะเล เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดหรือสารเคมีติดไฟได้ น้ำมันและแก๊ส หรือทำงานกลางแจ้งโดยใช้เครื่องจักรหนัก ทำงานกับสัตว์อันตราย รวมถึงคนงานที่ไม่ได้ทำงานประจำเต็มเวลา เช่น ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นงานประจำ คนขับรถเครน รถยก หรือขับเคลื่อนเครื่องจักรอื่นๆในงานการก่อสร้าง หรือขนถ่ายเครื่องจักรหนักกลางแจ้ง ช่างเลื่อยจักร ช่างไฟฟ้าแรงสูง ขึ้นเสาไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างติดตั้งและช่างซ่อมที่ต้องขึ้นอาคารสูง ทำงานในโรงงงานไฟฟ้าแรงสูง โรงงานปรมาณู ขุดเจาะน้ำมัน ผลิตถ่านโค๊ก พนักงานเลี้ยงสัตว์อันตรายในสวนสัตว์ หรือ ใช้อาวุธปืน ระเบิด และอาวุธมีคมในงานประจำ เป็นต้น